• 19 Mayıs, 2024

Meyve Kalp Krizini Önlemede Daha Etkili

elma-mi-hap-miAvrupa Kardiyoloji Derneği’ nin senelik toplantısında sunulan bir rapora göre, her gün meyve yenmesi kalp-damar hastalıkları riskini yüzde 40 oranında azaltıyor (1).

Çalışma Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından kalp sağlıkları 7 sene süreyle takip edilen 500 bin Çin’ li üzerinde China Kadoorie Biobankaraştırması kapsamında gerçekleştirildi.

Araştırma, Çin’ in 5’ i kırsal alan 5’ i şehirler olan 10 değişik bölgesinde yaşayan, kardiyo-vasküler hastalık hikâyesi bulunmayan ve başlangıçta tansiyon düşürücü ilaç kullanmayan 451 bin 681 kişi üzerinde yapıldı.

Meyve yeme alışkanlıkları hiç, ayda bir, haftada 1-3, haftada 4-6 ve her gün olmak üzere 5 farklı kategoride değerlendirildi.

7 sene boyunca 19 in 300 kişide iskemik kalp hastalığı ve 19 bin 689 kişide felç (14 bin 688 iskemik ve 3 bin 562 hemorajik) tespit edildi.

Katılımcıların yüzde 18 kadarı her gün meyve yerken, yüzde 6.3’ ü hiç yemiyordu ve her gün yiyenlerin günlük ortalama meyve tüketimleri 1.5 porsiyon yani 150 gram idi.

Her gün meyve yiyenlerin kardiyo-vasküler hastalık risklerinin hiç meyve yemeyenlere göre yüzde 25-40 daha az olduğu belirlendi.

Bu azalma iskemik kalp hastalığı için yüzde 15, iskemik felçler için yüzde 25 ve hemorajik felçler için de yüzde 40 olarak bulundu.

Meyve tüketimi sıklığı arttıkça kardiyo-vasküler risk azalmasının da arttığı hesaplandı.

Araştırmada ayrıca, her gün meyve yiyenlerin tansiyonları hiç yemeyenlere nazaran 3.4/4.1 mm Hg daha düşük bulundu.

Kalp-damar hastalıkları bir numaralı ölüm sebebi

Araştırmanın başı olan Dr. Huaidong Du şunları dile getiriyor:

Taze meyve yemek iskemik kalp hastalıkları ve felçler (özellikle de kanamaya bağlı olanları) de dâhil kardiyo-vasküler hastalık riskini azaltıyor.

Kardiyo-vasküler hastalıkların tüm dünyada bir numaralı ölüm sebebi olduğu dikkate alındığında bu sonucun ne kadar nemli olduğu daha iyi anlaşılır.

Çin’ de kardiyo-vasküler hastalıkların dağılımı Batı’ ya göre daha farklı; burada felçler iskemik kalp hastalıklarından daha çok görülüyor.

Bu çalışmada, fizyoloji ve risk faktörleri birbirinden farklı olan iskemik ve hemorajik (kanamaya bağlı) felçlerin meyve tüketimiyle ilişkisini hem kırsal alanda hem şehirlerde yaşayanlar üzerinde inceledik”.

Meyve ölüm riskini de azaltıyor

China Kadoorie Biobank çalışması kapsamında ayrı bir analizde başlangıçta kardiyo-vasküler hastalığı veya hipertansiyonu olan 61 bin kişide, meyve tüketimi ile total mortalite ve kardiyo-vasküler mortalite ilişkisi incelendi.

Her gün meyve yiyenlerin tüm sebeplere bağlı ölüm riskinin hiç yemeyenlere göre yüzde 32, iskemik kalp hastalığından ölüm riskinin yüzde 27 ve felçlerden ölüm riskinin de yüzde 40 az olduğu tespit edildi.

Meyvelerin ve sebzelerin, vücutta tabii olarak ortaya çıkan zararlı kimyasalları antioksidan özellikleriyle koruyucu olduğu düşünülüyor.

Elma kurusu da ilaç gibi

İngiltere’ de yapılan ve BMJ’ de yayınlanan araştırmada da, 50 yaşın üzerindeki herkese bir elma verilmesi durumunda bu ülkede her sene kalp krizi ve felçlere bağlı 8 bin 500 ölümün önlenebileceği sonucuna varılmıştı (2).

Araştırmaya göre, elmanın lezzeti ve ihtiva ettiği besin ögeleri bir tarafa, bu sayede statin yan etkisi olarak 1.200 kişide kas zafiyeti, 200 kişide kas erimesi ve böbrek yetersizliği ile 12 bin 300 kişide diyabet gelişmesi de önlenmiş oluyor.

Journal Functional Foods isimli tıp dergisinde yayınlanan başka bir araştırma, kalp-damar hastalıklarından korunmak için günde bir elma yenmesinin bile çok etkili olabileceğini gösteriyor (3).

Ohio State Üniversitesi uzmanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada 4 hafta süreyle günde bir elma yiyen 40-60 yaşlar arasındaki sağlıklı insanlarda ‘okside-LDL-kolesterol’ ün yüzde 40 azaldığı tespit edildi.

Daha önce Florida State Üniversitesi tarafından 45-65 yaş arası 160 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada da bir sene süreyle günde 75 gram elma kurusu yiyen grupta LDL-kolesterolün, lipit hidroperoksit (hücre hasarı ve ölümüne yola açan serbest toksik radikallerin ürünleridir) ve CRP’ nin azaldığı belirlenmişti (4).

75 gram elma kurusu ile günde fazladan 240 kalori alan kadınların kilo almadıkları gibi ortalama olarak 3.3. pound da verdikleri görüldü.

Gelelim neticeye

Kalp krizi ve felçler de dâhil tüm hastalıkları önlemenin yolu ilaçlardan değil doğru yaşamaktan ve adam gibi beslenmekten geçiyor.

Bu araştırma da hiçbir yan etkisi olmayan üstelik başka pek çok faydası da olan meyvelerin kalp krizi ve felçleri önlemede “yere göğe sığdırılamayan kolesterol haplarından” daha tesirli olduğunu gösteriyor.

Bunu sağlamak için günde bir elma veya yarım muz yenmesi kâfi.

Propagandist gibi ilaç reklâmı yapanları mı, ilaçsız da sağlıklı yaşanabileceğini söyleyenleri mi dinleyeceğinize birazcık düşünün ve kendiniz karar verin.

Soru şu: Elma mı hap mı?

Kaynak:

Benzer Yazılar

Yorum Yapın